Kultura

Věra Tydlitátová

Na Čapkovi je všechno špatně?... Hm...

Jistý britský bohemista, Robert Burton Pynsent, si tak trochu zaprovokoval. Ostatně je prý ve shodě s některými mladými českými akademiky, že dílo Karla Čapka nestojí za nic.

2.9.2018 v 10:06 | Karma článku: 42.03 | Přečteno: 3260 | Diskuse

Věra Tydlitátová

O původu medvídků

Plyšový medvídek je již více než sto let jednou z nejmilejších hraček, dárkem, uměleckým či sběratelským artefaktem.

10.2.2018 v 17:18 | Karma článku: 22.86 | Přečteno: 504 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Pesach, svátky Vyprávění o svobodě

Svátek Pesach je jedním z nejstarších svátků, jeho popis známe již z Tóry a jeho kořeny sahají až do temných věků dávných kočovných pastevců a prvních rolníků.

11.4.2017 v 9:38 | Karma článku: 18.34 | Přečteno: 497 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Nový rok stromů - Tu bišvat 5777

Staří Izraelci žili obklopeni mnoha národy a mnohdy nepřátelskými kmeny, které vnímali jako pohany, tedy jako lid věřící v cizí a nepravé bohy.

11.2.2017 v 8:08 | Karma článku: 16.72 | Přečteno: 271 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Obdělat pole, zasadit stromy a stavět domy

Devátý den měsíce avu se podle tradice udály nejhroznější tragédie židovských dějin. Všichni vědí, že je to výročí zničení Prvního i Druhého jeruzalémského chrámu.

13.8.2016 v 10:12 | Karma článku: 16.58 | Přečteno: 293 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Radostný svátek Šavuot, slavnost přijetí Tóry

Svátek Šavuot - 6. – 7. sivanu (letos připadne na 11. až 13. června) - je zasazený do času putování hebrejských otroků z Egypta. Padesátý den po vyjití z otroctví přicházejí uprchlíci pod horu Sinaj.

11.6.2016 v 9:04 | Karma článku: 18.72 | Přečteno: 291 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Nový rok stromů - Tu bišvat 5776

Judaismus zná celou řadu svátků odvozených z dávného zemědělského kalendáře a historických událostí starověkého Izraele.

25.1.2016 v 10:06 | Karma článku: 17.25 | Přečteno: 193 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Hold laskavé a moudré královně detektivek

Detektivka je literární žánr dosud tak trochu přehlížený. Dobrá detektivka je však nadčasovým vyjádřením pradávné víry ve spravedlnost. Dnešek by měl být Dnem detektivky.

15.9.2014 v 8:33 | Karma článku: 13.81 | Přečteno: 385 | Diskuse

Věra Tydlitátová

God Save the Queen!

Slova britské hymny znějí obvykle na počest nynější šarmantní panovnice Alžběty. Ale dnes vzpomínám na její slavnou praprababičku Viktorii. Tahle pozoruhodná žena dala jméno celé epoše a že to byla fantastická epocha! Královna Viktorie nastoupila na britský trůn právě 20. června 1837 a vládla bezmála 64 let.

20.6.2014 v 10:48 | Karma článku: 16.47 | Přečteno: 628 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Jules Verne a jeho naděje

Je vůbec možné, že tenhle moderní člověk žil už před tolika lety? 24. března 1905 v Amiens zemřel veliký vizionář nejen technického pokroku, ale i solidarity, bratrství a naděje, Jules Gabriel Verne.

24.3.2014 v 9:46 | Karma článku: 20.86 | Přečteno: 940 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Světlo proti temnotě

Historie jedné staré fotografie vypráví příběh o naději, odvaze, záchraně i o vítězství světla nad temnotou: V roce 1932 v německém městě Kielu hořela v jednom okně tato chanuková světla.

4.12.2013 v 10:36 | Karma článku: 22.44 | Přečteno: 1007 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Obsah má vždy přednost před formou, aneb o železné menoře

Když roku 164 před občanským letopočtem makabejští osvobodili Jeruzalémský chrám od řeckých okupantů, židovští kněží vstoupili do svatyně a vynesli všechny řecké modly, které tam Seleukovci během znesvěcení umístili.

1.12.2013 v 10:32 | Karma článku: 15.49 | Přečteno: 642 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Vážený pane Zdeňku Svěráku,

Čtu, že Vám vadí užití „metelesku blesku“ v textu jakési hymny. Neposlechla jsem si tu hymnu, neboť nemyslím, že by mne nějak kulturně obohatila.

4.10.2013 v 12:06 | Karma článku: 39.80 | Přečteno: 7624 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Temný génius Ladislav Fuks

24. září 1923 se narodil jeden z nejzajímavějších autorů dvacátého století. Dnes by se devadesáti let dožil Ladislav Fuks.

24.9.2013 v 13:23 | Karma článku: 15.68 | Přečteno: 940 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Co jsou svátky Sukot?

Letos 19. září začínají svátky Sukot (Svátek stánků), jejichž slavení je zakotveno již v biblických příkazech.

19.9.2013 v 10:36 | Karma článku: 16.12 | Přečteno: 813 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Podzimní zamyšlení

Židovská tradice počítá s takovým dělením času, aby člověk vycházel ze tmy ke světlu, ze smutku k radosti. Již počátek každého dne (erev) spadá do doby stmívání, den začíná temnotou a završuje se září slunce.

16.9.2013 v 14:36 | Karma článku: 13.69 | Přečteno: 467 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Židovský Nový rok – Roš ha-šana a Den smíření – Jom kipur

V podvečer 4. září začal podle židovského kalendáře dvoudenní svátek Roš ha-šana, tedy Nový rok, který letos slavíme 5. a 6. září. Bude 1. den měsíce tišri, první den stvoření světa. Letos se začne psát letopočet 5774, tolik let podle tradice uplynulo od počátku tohoto kosmu.

5.9.2013 v 11:12 | Karma článku: 16.27 | Přečteno: 1150 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Kdo by neměl rád Johna Ronalda Reuela?

Dne 2. září roku 1973, tedy před čtyřiceti roky odešel na svou nejdelší cestu profesor Tolkien. Tento geniální autor řady vynikajících literárních děl, ale také filolog a znalec starých mýtů je dostatečně známý všem milovníkům literatury fantasy. Ale kdo ví, že to byl rovněž člověk pevného charakteru a neúnavný obhájce svobody?

2.9.2013 v 16:05 | Karma článku: 15.29 | Přečteno: 344 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Šedesát let uplynulo od odchodu Bedřicha Hrozného

Pokud vzdělanější veřejnost něco ví o profesoru Bedřichu Hrozném, pak se velmi často mýlí v jeho zásadním objevu, když tvrdí, že Bedřich Hrozný rozluštil klínové písmo.

12.12.2012 v 8:32 | Karma článku: 20.49 | Přečteno: 1632 | Diskuse

Věra Tydlitátová

Dnes je předvečer Jom kipur

Na podzim ve znamení Vah je vážen celý svět a Nejvyšší soudí své stvoření. Ubývá denního světla a nastává čas na ponoření se do hlubin bytí.

25.9.2012 v 10:10 | Karma článku: 16.50 | Přečteno: 1111 | Diskuse

Najdete na iDNES.cz